S čím vám vieme
 pomôcť?

  • Texty na web
  • Články a blogy
  • Tlačové správy
  • Firemné maily
  • Reklamné slogany
  • Letáky a brožúry
  • Billboardy
  • Statusy
  • Newslettery
  • Scenáre

Texty na webové stránky

Keď si človek vyberá službu alebo produkt, väčšinou dá na odporúčanie známych alebo sa spoľahne na internetový vyhľadávač. Na webe určite narazí na firemnú webovú stránku, kde si začne čítať jej obsah. Ak je stránka príjemná a texty zrozumiteľné, zostane na webe a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že človek zavolá, napíše, objedná, čiže sa z neho stane zákazník. Preto by mali byť na webovej stránke také texty, ktoré pritiahnu pozornosť, sú ľahko čitateľné, logicky usporiadané a odpovedia na základné otázky, na ktoré návštevník webu potrebuje odpovede.

Ukážky z tlače

Oficiálne alebo vtipné
Krátke, výstižné alebo naopak vysvetľujúce, dlhšie? 

Texty na sociálnych sieťach majú rozmanitý charakter. Poznáte svoje publikum? Spolu zistíme ako najlepšie mu podávať informácie.

Sociálne
siete